ANUNŢ privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea cu contract de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de referent din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, din data de 20.03.2015


 

ANUNŢ

privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea cu contract de muncă pe durată nedeterminată a  postului vacant de referent din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, din data de 20.03.2015

 

            La concurs s-au înscris 6 candidaţi, respectiv :

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Admis / Respins

Motivul respingerii

1. Dovîncescu Nicoleta

Admis

2. Rotaru Carmen

Admis

3. Nicolae Elena Florina

Admis

4. Popârţac Carmen Maria

Admis

5. Săvuică Roxana Mihaela

Respins

Lipsă cerere înscriere si lipsă vechime în muncă

6. Hueci Anca Maria

Admis

 

 

În urma verificării dosarelor de către comisia de concurs, au fost declaraţi „admis” pentru a participa la concursul organizat în data de 20.03.2015, următorii  :

 • Postul de referent:
  1.      Dovîncescu Nicoleta;
  2.      Rotaru Carmen;
  3.      Nicolae Elena Florina;
  4.      Popârţac Carmen Maria;
  5.      Hueci Anca Maria.

 Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun la sediul Clublui Sportiv Municipal Târgovişte până la data de 12.03.2015, orele 16.00.

 Candidaţii se vor prezenta, cu actul de identitate, pentru susţinerea concursului din data de 20.03.2015, la sediul Clubului Sportiv  Municipial Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, astfel:

–         Ora 10.00: proba scrisă;

–         Ora 14.00: interviul.