REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

AL BAZINULUI DE INOT

Capitolul I – Dispozitii generale

Art.1 Administrator : Club Sportiv Municipal Targoviste

Art.2 Beneficiar : persoana fizica sau juridica, careia administratorul i-a acordat dreptul de utilizare asupra bazei de agrement in baza unui contract, abonament, bilet.

Art.3 Prezentul Regulament stabileste raporturile dintre administrator si beneficiari privind utilizarea Bazinului de Inot, drepturile, obligatiile si raspunderile administratorului si beneficiarului, in scopul desfasurarii corespunzatoare a activitatilor de agrement, educative si sportive, pentru care a fost realizat acest obiectiv de interes public.

Art.4 Prevederile prezentului Regulament se aplica personalului de deservire si paza, beneficiarilor, in functie de abonament, bilet sau contract incheiat cu administratorul.

Capitolul II – Reglementari si obligatii privind accesul, folosirea dotarilor si desfasurarea diferitelor activitati specifice Bazinului de Inot.

Art.5 Accesul in incinta Bazinului de Inot, se face zilnic, conform programului.

(1) Orice modificari ale orarului vor fi aduse la cunostinta beneficiarilor prin afisare sau instiintari scrise, cand se considera necesar ;

(2) Antrenorii si instructorii sportivi care au contracte incheiate conform H.C.L 253/30.09.2015 , privind desfasurarea de activitati sportive de initiere si/sau invatare a inotului , au la dispozitie 4 culoare, in functie de disponibilitate.

Un culoar este liber pentru persoanele care desfasoara activitati de agrement si recreere.

(3) Accesul in incinta Bazinului de Inot se face conform orarului si in baza urmatoarelor documente :

 • bilete / abonamente in cazul persoanelor fizice ;
 • documente mentionate in contractele  incheiate intre C.S.M Targoviste si persoanele juridice;

(4) Insotitorii copiilor  care desfasoara activitati sportive de initiere si/sau invatare a inotului,   au acces numai in holul de la  intrare, copiii vor fi preluati de acolo de catre instructorul sportiv care va efectua lectia ;

(4)(1) Activitatea desfasurata la bazinul de inot este supravegheata cu un sistem de monitorizare video ;

(4)(2) Receptia bazinului de inot este dotata cu un monitor care reda imagini din bazinul de inot.

(5) Intrarea, indiferent de tipul beneficiarului, se va consemna in Registrul de Acces, de catre receptioner/casier, cu urmatoarele date :

 • numele si prenumele persoanei, antrenorului, insotitorului ;
 • seria si numarul abonamentului/biletului ;
 • denumirea persoanei juridice ;
 • data, ora intrarii si a iesirii ;

Obligativitatea solicitarii documentelor doveditoare si inscrierea acestora in registru revine personalului de deservire, iar beneficiarii au obligatia prezentarii celor solicitate ;

(6) Insotitorii sau parintii copiilor care desfasoara activitati la bazinul de inot nu au acces in incinta bazinului decat echipati corespunzator (papuci, sort/costum de baie, prosop si casca) ;

(7) Instructorii si antrenorii beneficiarilor au acces in incinta Bazinului de inot doar pe perioada orarului aprobat prin contract sau in functie de documentul de intrare ;

Art.6 Inaintea intrarii in apa, beneficiarul este obligat sa urmeze circuitul igienico – sanitar  necesar, dusul fiind obligatoriu inainte si dupa iesirea din apa ; intrarea in bazin se face numai cu tinuta obligatorie : costum de baie, slip, prosop, papuci, casca.

Art.6(1) Este interzis accesul minorilor sub 14 ani in bazinul de inot, neinsotiti, persoanele  insotitoare avand obligatia de a respecta prezentul regulament ;

Art.7Este interzis fumatul in incinta Bazinului de Inot ;

Art.8 Este interzis  consumul bauturilor alcoolice in incinta Bazinului de Inot ;

Art.9 Este interzis accesul persoanelor care nu stiu sa inoate  in incinta Bazinului de Inot.

Art.10  Beneficiarii sunt obligati sa pastreze ordinea si curatenia in incinta Bazinului de Inot .

Capitolul III – Reguli de ordine interioara

Art.11 Angajatii Bazinului de inot au urmatoarele atributii:

 • sa respecte programul de lucru ;
 • sa supravegheze in permanenta respectarea circuitului igienico – sanitar din bazin ; dusul este obligatoriu inainte si dupa iesirea din bazin ;
 • sa nu permita accesul persoanelor care nu stiu sa inoate in timpul   desfasurarii orelor de agrement pentru public;
 • sa anunte administratorul bazinului despre problemele care  intervin ;
 • sa nu paraseasca locul de munca in timpul programului ;
 • sa nu permita  persoanelor fara bilet / abonament sa intre in bazin ;
 • sa stampileze si sa vizeze biletele persoanelor care intra in incinta Bazinului de Inot ;
 • sa urmareasca predarea cheilor de la dulapioare la parasirea bazinului ;
 • sa pastreze ordinea si curatenia la locul de munca ;
 • sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara  al Clubului Sportiv Municipal Targoviste si al Bazinului de Inot .

Art. 12 Antrenorii / instructorii au urmatoarele obligatii :

 • sa preia  zilnic cursantii  din holul de la  intrare si sa foloseasca accesele delimitate pentru dezechipare si accesul in incinta bazinului ;
 • sa isi instruiasca cursantii pentru respectarea circuitului igienico – sanitar, respectiv folosirea dusului inainte si dupa iesirea din bazin ;
 • sa respecte orarul aprobat ;
 • sa prezinte programul de inot cu o saptamana inainte pentru saptamana urmatoare, in urma caruia va fi repartizat pe un culoar in functie de disponibilitate ;
 • sa achite taxa aferenta orelor de inot desfasurate la Bazinul de Inot ;
 • sa utilizeze doar spatiile care le-au fost inchiriate ;
 • sa asigure integritatea fizica a cursantilor  pe care ii au in pregatire, instructorii sportivi raspund de integritatea fizica a cursantilor  in totalitate din momentul preluarii din receptia Bazinului pana la predarea acestora insotitorilor in receptia bazinului  ;
 • sa pastreaze ordinea, disciplina si curatenia in incinta Bazinului de inot;
 • sa respecte Regulamentul de Ordine  Interioara  al  Clubului Sportiv Municipal Targoviste si al Bazinului de Inot .

Art.13 Persoanele insotitoare ale copiilor care desfasoara activitati de agrement, sportive sau educative, au acces in  bazin  decat daca achita c/v biletului de intrare si au tinuta corespunzatoare :    costum de     baie,  slip, casca, papuci, prosop.

Art.14  Persoanele care desfasoara activitati de agrement, sportive sau educative au urmatoarele obligatii :

 • sa plateasca contravaloarea tarifului de intrare aferent acestui serviciu – cei care in urma unei verificari efectuate de catre conducere nu pot justifica efectuarea acestei plati vor fi evacuati din incinta bazinului;
 • sa efectueze dus de prespalare pentru inlaturarea substantelor acide de pe corp (provenite din procesul natural de transpiratie) inainte de a intra in bazinul de inot;
 • sa nu efectueze sarituri in apa
 • sa nu fumeze in incinta  si  anexele bazinului ( cabinete, vestiare, dusuri;)
 • sa nu consume bauturi alcoolice  in incinta si anexele bazinului ( cabinete, vestiare, dusuri);
 • sa nu intre  cu animale de companie in incinta bazinului
 • sa intre in bazin cu tinuta obligatorie : costum de baie, slip, prosop, papuci, casca, ochelari, nu este permisa intrarea in apa in tinuta de strada, persoanele care nu respecta aceasta regula vor fi evacuate din bazin.
 • sa nu alerge pe marginea bazinului; se interzice impingerea in apa a persoanelor aflate pe marginea bazinului; nu ne asumam raspunderea asupra unor eventuale accidente sau probleme de sanatate, cauzate din aceste motive.
 • sa nu foloseasca un limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente ori  violente, cat si un comportament care sa afecteze confortul si integritatea fizica a clientilor si a pesonalului bazinului.
 • sa nu  incalce prezentul regulament, in caz contrar vor fi evacuate iar in cazul repetarii indisciplinei, nu vor mai avea acces in incinta bazinului.
 • sa respecte Regulamentul de Ordine  Interioara  al  Clubului Sportiv Municipal Targoviste si al Bazinului de Inot .

 

Capitolul IV – Sanctiuni

Art.15 Nerespectarea obligatiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente si sanctiuni, dupa cum urmeaza :

 • incalcarea regulilor prevazute in prezentul regulament de catre  beneficiar vor fi  sanctionate cu avertisment verbal ;
 • incalcarea repetata a regulilor prevazute in prezentul regulament  conduce la anularea abonamentului si interzicerea accesului in incinta bazinului ;
 • la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsa ;

Art.16 Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de distrugeri dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau oricaror alte bunuri puse la dispozitie, atrage dupa sine consecintele prevazute de reglementarile si legislatia in vigoare ;

Art.17 Personalul de deservire si paza a Bazinului de inot vor consemna intr-un proces verbal neregulile aparute, persoanele vinovate, sanctiunile aplicate,in caz contrar, vor suporta cheltuielile de readucere la forma initiala a pagubelor produse.

Art. 18 Nerespectarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in vigoare atrage dupa sine suportarea consecintelor de catre faptuitori.

Art.19 Administratorul Bazinului de inot nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de catre beneficiar, respectiv nu va acorda despagubiri morale sau financiare in cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale.

Art.20 Orice litigiu sau neintelegere va fi rezolvata pe cale amiabila intre parti, iar in cazul nerezolvarii acestora, litigiile vor fi solutionate in instanta.

Capitolul  V – Dispozitii finale si tranzitorii

Art.21  Programul personalului de administrare a bazei de agrement va fi stabilit de conducerea C.S.M. Targoviste, impreuna cu administratorul bazinului.

Art.22 Administratorul isi rezerva dreptul de a opera orice alte modificari sau completari la prezentul Regulament, ori de cate ori este necesar.

 

Preşedinte C.S.M. Târgovişte

Prof. Iugulescu Ciprian