Anunt privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea cu contract de muncă pe durată nedeterminată a posturilor vacante de referent şi îngrijitor, din data de 17.06.2016, respectiv 20.06.2016


ANUNŢ

privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea cu contract de muncă pe durată nedeterminată a  posturilor vacante de referent şi îngrijitor din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, din data de 17.06.2016, respectiv 20.06.2016

 

            La concurs s-a înscris 1 candidat, respectiv :

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Admis / Respins

Motivul respingerii

Postul de referent

1.

Lipsă dosare

Postul de îngrijitor
1. Pămînteanu Mariana Violeta

Admis

 

În urma verificării dosarelor de către comisia de concurs, au fost declaraţi „admis” pentru a participa la concursul organizat în data de .06.2016, respectiv 20.06.2016, următorii  :

  • Postul de referent:
  1.      
  • Postul de îngrijitor:
  1.        Pămînteanu Mariana Violeta.

 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun la sediul Clublui Sportiv Municipal Târgovişte până la data de 06.06.2016, orele 16.00.

Candidaţii se vor prezenta, cu actul de identitate, pentru susţinerea concursului din data de 17.06.2016, respectiv 20.06.2016, la sediul Clubului Sportiv  Municipial Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, astfel:

–         17.06.2016, ora 10.00: proba scrisă;

–         20.06.2016, ora 10.00: interviul.