ANUNT Nr.925/05.05.2023 CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE


CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE                                      
Str. revoluției nr. 8B, Târgovişte

A N U N Ţ Ă
organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante in cadrul Clubului Sportiv Municipal Targoviste de:

  •          Sef Birou Administrare Stadion Eugen Popescu gradul II in cadrul Clubului Sportiv Municipal Targoviste
  •          Muncitor calificat Electrician graduI I in cadrul Biroului Administrare Stadion Eugen Popescu
  •          Muncitor calificat Instalator graduI I in cadrul Biroului Administrare Stadion Eugen Popescu
  •          Muncitor calificat mecanic graduI I in cadrul Biroului Administrare Stadion Eugen Popescu

DOWNLOAD ANUNT