CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE ANUNŢĂ ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT II (personal contractual)


antet

CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE                                              

 

ANUNŢĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT II (personal contractual)

 

 1. I.     CONDIŢII GENERALE: conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/23.03.2011
 2. II.   CONDIŢII SPECIFICE

–          Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

–          Vechime în muncă: minim 1 an;

–          Cunostinţe limba engleză (scris, vorbit);

–          Cunoştinţe operare PC.

 

III. DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

–            Documente de identitate (copie şi original);

–            Cerere de înscriere la concurs;

–            Diplome de studii (original şi copie) pentru studii de bază şi complementare;

–            Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare( eliberată de medicul de familie, valabilă numai pentru concurs);

–            Carnet de muncă (original şi copie) sau adeverinţe care să ateste vechimea în specialitate;

–            Cazier judiciar;

–            Curriculum vitae;

–            Recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie a fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

 

IV.DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

–            11 IUNIE 2014, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, Compartimentul Economic – Resurse Umane

 

 1. V.   DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

– 11 IULIE 2014:  proba scrisă : ora 10.00;

interviul : ora 14.00.

–          Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte.

 

VI.BIBLIOGRAFIE REFERENT :

 1. 1.   Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – Cap. I-IV
  1. 2.    Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual ;
  2. 3.   Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » şi  Titlul II, Capitolul V : « Încetarea contractului individual de muncă » ;
  3. 4.   Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. 5.   Ordonanţa nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale;
  5. 6.   Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: tel. 0732.332.015