CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE ANUNŢĂ:


ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUŢIE –  ŞOFER I (personal contractual), ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV

 

 1. I.     CONDIŢII GENERALE: conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/23.03.2011
 2. II.   CONDIŢII SPECIFICE
 • Studii medii cu bacalaureat;
 • Experienţă în domeniu: minim 3 ani;
 • Permis de conducere categoria B, C, D, E;
 • Aptitudini: cunoştinţe tehnice de mecanică auto.

 

III. DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

–             Cererea de înscriere;

–             Copia actului de identitate;

–             copiile diplomelor de studii;

–             copiile diplomelor de studii, precum şi a actelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului;

–             adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–             Cazier judiciar;

–             Curriculum vitae;

 

IV.DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

–             17 iulie 2015, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, Compartimentul Economic – Resurse Umane.

 

 1. V.   DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

– 27 iulie  2015:  proba scrisă, ora 10.00;

– 29 iulie  2015:  interviul,  ora 10.00;

– Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte.

 

VI.BIBLIOGRAFIE :

 

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual ;
 • Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » şi  Titlul II, Capitolul V : « Încetarea contractului individual de muncă » ;
 • Legea nr. 203/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – Noul Cod Rutier, cu modificările ulterioare ;
 • Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002.

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: tel. 0732.332.015 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte