Articole

Punctul de vedere al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște cu privire la suspendarea/încheierea campionatului de volei feminin


În atenţia:

CONSILIULUI DIRECTOR

 

Stimate Domnule Preşedinte GHEORGHE VIŞAN,

Stimaţi membri ai Consiliului Director,

 

Având în vedere ordinea de zi a şedinţei Consiliului Director al Federaţiei Române de Volei, ce se va ţine în data de 18.03.2020, în care vor fi luate hotarâri cu privire la desfăşurarea competiţiilor naţionale de volei în contextul măsurilor luat pentru combaterea răspândirii virusului gripal COVID 19 (coronavirus), formulăm următorul:

 

MEMORIU

Prin care vă aducem la cunoştinţă poziţia CSM Târgovişte cu privire la chestiunea ce formează obiectul discuţiilor ce vor avea loc în cadrul şedinţei Consiliului Director, respectiv:

 

  1. Clubul nostru solicită, în principal, amânarea luării unei hotărâri la o dată ulterioară zilei de 31.03.2020, urmând ca, până la acel moment, desfăşurarea oricăror activităţi voleibalistice cu caracter competiţional să rămână suspendată;

 

  1. Clubul nostru solicită, în subsidiar, în măsura în care veţi înţelege, totuşi, să adoptaţi o hotărâre prin care să decideţi soarta competiţiilor sportive voleibalistice, ca această hotărâre să vizeze (i) fie suspendarea Campionatului Naţional de Volei Divizia A1 feminin şi masculin până la momentul încetării măsurilor guvernamentale luate pentru combaterea virusului, respectiv până la momentul încetării stării de urgenţă, (ii) fie terminarea Campionatului Naţional de Volei Divizia A1 feminin şi masculin, fără desemnarea unei campioane şi fără omologarea rezultatelor şi clasamentului final al competiţiei.

 

Este evident şi susţinem faptul că sănătatea actorilor implicaţi în desfăşurarea activităţii voleibalistice trebuie să primeze, sens în care lăudam iniţiativa Federaţiei Române de Volei de a suspenda temporar orice activitate cu caracter competiţional.

 

Ţinând cont de faptul că instituirea stării de urgenţă la nivelul României are un caracter esenţialmente temporar, apreciem că orice hotarâre ce intenţionează a se adopta şi care ar produce efecte definitive pe plan sportiv şi competiţional, trebuie luată numai după ce se vor contabiliza rezultatele măsurilor excepţionale luate pe durata existenţei stării de urgenţă.

 

Cu alte cuvinte, apreciem ca fiind prematură adoptarea unei hotărâri care să producă efecte ireversibile, câtă vreme măsurile impuse în vederea combaterii răspândirii coronavirusului sunt în fază incipientă, neputând fi previzionată perioada de timp în care aceste măsuri trebuie menţinute, astfel încât pericolul să fie înlăturat cu certitudine.

 

Ca atare, este posibil ca eficienţa măsurilor guvernamentale de combatere a răspândirii coronaviruslui să înlăture împrejurările care au stat la baza instituirii stării de urgenţă, anterior perioadei de 30 de zile pentru care a fost instituită sau, dimpotrivă, este posibil ca acestea să subziste şi după împlinirea termenului pervăzut în decretul prezidenţial, în cazul în care pericolul nu a fost în mod definitiv înlăturat.

 

Într-o altă ordine de idei, vă rugăm să ţineţi cont de efectele pe care o eventuală terminare a Campionatului Naţional de Volei le-ar avea asupra participanților implicaţi în activitatea sportivă voleibalistică.

 

Astfel, adoptarea unei hotărâri în sensul terminării campionatului ar conduce, în mod implicit, la încetarea plăţii salariilor aferente sportivilor, antrenorilor şi celorlalte persoane implicate în activitatea voleibalistică, cu toate că aceste sume aferente sunt prevăzute în bugetele cluburilor.

 

Ca atare, raportându-ne la acest aspect, privarea actorilor implicaţi în activitatea voleibalistică de resurse financiare, într-o perioadă atât de dificilă, nu este de dorit.

 

În acest sens, apelăm la conștiința și empatia membrilor cu putere decizională din cadrul Federaţiei Romane de Volei, membri care, cu siguranţă, nu s-ar afla într-o situaţie confortabilă dacă ar fi ei înșiși puşi de către angajatorii lor în situaţia de a nu mai beneficia de salariul atât de necesar depăşirii unei perioade grele cum este cea în care ne aflăm în prezent.

 

Pe cale de consecinţă, milităm asupra menţinerii hotărârii anterioare adoptată de către Federaţia Română de Volei, ce a vizat suspendarea (cu caracter temporar) desfăşurării activităţilor voleibalistice cu caracter competiţional, până la momentul depăşirii situaţiei de criză generată de măsurile adoptate pentru combaterea coronaviruslui.

 

În subsidiar, în măsura în care veţi aprecia că se impune adoptarea unei hotărâri mai drastice, care să vizeze terminarea cu caracter definitiv a Campionatului Naţional de Volei, apreciem că o atare măsură nu se poate lua decât în condiţiile în care nu vor fi omologate rezultatele şi clasamentul final al competiţiei existente la momentul la care a intervenit suspendarea activităţii voleibalistice cu caracter competiţional şi, deci, în condiţiile în care nu va fi desemnată o campioană.

 

O atare masură nu poate fi decât firească, în condiţiile în care, la acest moment, mai erau de disputat un număr de 8 (opt) etape în Campionatul Naţional de Volei Divizia A1 feminin, fiind, astfel, în joc un număr maxim de 24 de puncte care pot, oricând, să conducă la schimbarea clasamentului actual.

 

Pe cale de consecinţă, desemnarea unei campioane în aceste condiţii sau, după caz, retrogradarea unei echipe pe baza clasamentului actual, ar reprezenta o măsură abuzivă, contrară oricărui spirit de fair-play ce caracterizează desfăşurarea activităţii voleibalistice sub egida Federaţiei Române de Volei.

 

Astfel, la începutul fiecărui sezon competiţional, fiecare club cunoaşte condiţii previzibile de desfăşurare a campionatului, condiţii în baza cărora se stabilesc anumite obiective, sens în care se alocă resurse financiare, se efectuează transferuri, se întreprind orice alte măsuri apreciate ca fiind necesare de către conducerea fiecărui club pentru atingerea obiectivului propus.

 

Ivirea unei situaţii imprevizibile, cum este cea a epidemiologiei internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului COVID 19, nu ar putea avea ca efect avantajarea unor cluburi în dauna prejudicierii celorlalte cluburi, efect care s-ar produce în situaţia în care clasamentul actual ar fi omologat ca fiind cel final şi s-ar proceda la desemnarea campioanei, a echipei retrogradate etc.

 

Dimpotrivă, efectul corect al unei asemenea situaţii ar presupune ca niciuna dintre echipele participante să nu fie nici avantajată, nici dezavantajată, practic, acestea fiind puse în situaţia anterioară începerii campionatului.

 

Cunoaştem demersul CSM Volei Alba Blaj prin care acest club, prevalându-se de o situaţie de forţă majoră, urmăreşte obţinerea unui câştig în urma desemnării sale drept Campioană a României, în condiţiile în care, reiterăm, mai sunt de jucat 8 (opt) etape în care sunt puse în joc un număr maxim de 24 de puncte care ar putea schimba în mod radical ordinea clasamentului actual.

 

Încheierea campionatului şi stabilirea unei câştigătoare, în condiţiile arătate mai sus, ar reprezenta o premieră de nedorit la nivelul Federaţiei Române de Volei, ce ar atrage, în mod indiscutabil, atenţia organelor competente din cadrul Federaţiei Internaţionale de Volei.

 

De altfel, învederăm faptul că nu vom ezita să sesizăm atât conducerea Federaţiei Internaţionale de Volei, cât şi instanţele sportive competente, în cazul în care o măsură atât de inechitabilă şi contrară spiritului de fair-play, ar fi adoptată în cadrul şedinţei Consiliului Director din data de 18.03.2020 sau la o data ulterioară.

 

Mai mult decât atât, apreciem că o decizie în sensul urmărit de către adversarii noştri, ar depăşi limitele ilicitului civil, creându-ne prejudicii semnificative ce ne vor determina să sesizăm organele penale competente, în condiţiile legii.

 

Totodată, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că şi alte federaţii afiliate FIVB, care s-au confruntat cu aceeaşi situaţie cu care se confruntă România, în cazul în care au hotărât terminarea campionatelor interne, au procedat astfel fără desemnarea unei câştigătoare, sens în care urmează să fie avute în vedere hotărârile luate de federaţii din ţări precum Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Estonia şi Finlanda.

 

Aşadar, în măsura în care veţi aprecia că menţinerea suspendării campionatului până la încetarea împrejurărilor excepţionale care au determinat instituirea stării de urgenţă nu este o soluţia fezabilă, vă solicităm să dispuneţi terminarea campionatului în acest punct, fără desemnarea unei campioane.

 

Vă mulţumim pentru consideraţia pe care o veţi acorda prezentului memoriu!

 

 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE

prin, Director – Cristian Florian SAVU