Articole

Rezultate de excepție ale radio orientariștilor legitimați la CSM Târgoviște


In perioada 16-20 sept 2020 s-a desfasurat in localitatea Primorsko, Bulgaria, „15‐th European Radio Orienteering (foxoring) Championship”.

Au participat 17 cluburi de radio orientare din 8 tari: Ucraina 5, Rusia 3, Romania 2, Ungaria 2, Polonia 1, Slovacia 1, Bulgaria 2, Serbia 1. In total, la start au fost peste 180 de concurenti.

Concursurile au fost de un inalt nivel tehnic, pe terenuri cu dificultate sporita.

Lotul echipei CS Municipal Targoviste a fost compus din 4 sportivi, care au participat la toate cele 4 probe: foxoring, clasic 80m, clasic 2m si sprint, obtinand 5 medalii, 3 de argint si 2 de bronz.

 

Rezultate total:

Nr. crt Nume și Prenume Categ.  

Foxoring

Clasic 80m  

Clasic 2m

 

Sprint

1. Petrovici Victor M14 2 4 6 5
2. Oprea David M14 5 6 7 3
3. Anghelescu Claudiu M19 5 6 7 7
4. Babeu Pavel M60 4 2 3 2

 

Medalia de argint cucerita de Petrovici Victor la sprint si cea de bronz obtinuta de Oprea David la sprint, sunt deosebit de valoroase in conditiile in care la categoria lor (M14), in fiecare zi de concurs au fost 21 participanti.

 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUŢIE VACANT DE SALVATOR LA ȘTRAND


CONDIŢII GENERALE: conform articolului 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG. nr. 286/23.03.2011, poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE :

Pentru postul de Salvator la Ștrand:

 • studii medii cu diploma de bacalaureat / certificat de absolvire a liceului;
 • certificat de calificare de Salvator la ștrand recunoscut de Autoritatea Nationala de Calificari;
 • vechime în muncă: minim 2 ani;

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cererea de înscriere;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Cazier judiciar;
 • Curriculum vitae;

BIBLIOGRAFIA:

Pentru postul de Salvator la ștrand :

 • Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – Cap. I-IV ;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » ;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Hotararea nr.1136/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plaja ;
 • Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – Cap. VI;
 • Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

29 Mai 2019, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B,  Compartimentul Economic – Resurse Umane.

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

03 Iunie 2019:  proba scrisă, ora 10.00;

05 Iunie 2019:  interviul,  ora 10.00;

Toate etapele concursului au loc la Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte.

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Tel. 0245.640.644 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Compartimentul Economic – Resurse Umane.

ANUNȚ – Vino în echipa noastră!


CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE                 

ANUNŢĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA

POSTULUI DE EXECUŢIE –  ASISTENT MEDICAL (personal contractual),

ÎN CADRUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE – BAZIN DE ÎNOT

 CONDIŢII GENERALE: conform articolului 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG. nr. 286/23.03.2011, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE :

 1. Scoala postliceala de specialitate;
 2. Autorizatie de libera practica;
 3. vechime în muncă: minim 2 ani;
 4. cunoştinţe generale de operare PC.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 1. Cererea de înscriere;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Cazier judiciar;
 8. Curriculum vitae;

BIBLIOGRAFIA:

 1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – Cap. I-IV ;
 2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » ;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. Ordin nr. 1955/1995 privind aprobarea normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor;
 5. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – Cap. VI;
 6. Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.

DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

 • 20 Iunie 2018, ora 16.00, la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte, Serviciul Economic – Resurse Umane.

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • 25 Iunie 2018:  proba scrisă, ora 10.00;
 • 27 Iunie 2018:  interviul,  ora 12.00;
 • Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Tel. 0245.640.644 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte, Compartimentul Economic – Resurse Umane.